Державна установа «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
Напрямки діяльності

-    мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні,  токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно вплинути на стан здоров»я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об»єктах виробничого середовища, питній воді, грунті, повітрі, біоматеріалів, в т.ч. діагностичні;
-    дослідження стану здоров»я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв»язків мж станом здоров»я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;
-    проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань ( отруєнь ), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
-    здійснення  медичного контролю за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних  та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров»я людини, з метою своєчасного виявлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;
-    здійснення медико-санітарного контролю з метою запобігання ввезення на територію України транспортних засобів, вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створювати небезпеку для життя і здоров»я населення;
-    здійснення медико-санітарних заходів ( організаційних, протиепідемічних та профілактичних ) з метою недопущення поширення інфекційної хвороби, що має міжнародне значення;
-    забезпечення проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації;
-    проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини на надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та заключення.

Здійснення за плату інших видів діяльності, зокрема:
-    лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах,  в установах, організаціях незалежно від форм власності»
-    випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров»я;
-    профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
-    навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень
-    розведення і реалізація лабораторних тварин.

 Події
20-07-2021
Лямбліоз-захворювання брудних рук

25-05-2021
Дисбактеріоз кишечнику

21-05-2021
Обережно з колодязною водою.

19-05-2021
Всесвітній день боротьби з гепатитом


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація