Державна установа «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
Острозький міжрайонний відділ

Завідувач відділу: Півень Володимир Костянтинович
Адреса: 35800, Рівненська область, м. Остріг, вул. Татарська, 201
Тел./факс: (0254) 2-30-42
Ел. пошта: ostrog_ses@ukr.net

Завідувачі підрозділами:

Посада П.І.Б.
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Сотничук Марія Олегівна
Завідувач мікробіологічної лабораторії Юрчук Любов Василівна

До складу Острозького міжрайонного відділу входять:
Гощанське районне лабораторне відділення Острозького міжрайонного відділу
Завідувач відділення: Панчук Валентина Данилівна
Адреса: 35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Незалежності, 20
Ел. пошта: goshalab@ukr.net
Телефон: (0250) 2-14-82

Корецьке районне лабораторне відділення
Завідувач відділення: Богуш Світлана Миколаївна
Адреса: 34700, Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 124
Ел. пошта: korecses@ukr.net
Телефон: (0251) 2-13-18

Якщо зробити екскурсію в історію санітарної служби на Острожчині, то ми бачимо, що діяльність медиків того часу включала в себе і санітарно-епідеміологічні завдання.  У першу чергу варто згадати Острозьку академію, яку було засновано в кінці 1576 року при дворі князя Острозького. Разом із іншими предметами в академії вперше в Україні розпочато підготовку фахівців для надання медичної допомоги. Тут проводилося викладання медицини та природознавства. До роботи в академії запрошувалися видатні вчені з європейськими іменами.  Довгий час в даному навчальному закладі  працював видатний польський вчений, доктор медицини, філософії та математики, професор і декан лікувального відділу Ян Лятош (Лятос). Він організував перший в Україні госпіталь, займався науковою діяльністю, видав чимало наукових праць із медицини, математики, які отримали позитивну оцінку сучасників. Однією з відомих праць професора стала брошура "Вигнання глистів людини в залежності від фази місяця".   

Продовжувачем діяльності в сфері допомоги людям став видатний вчений, медик першої половини ХІХ століття Хотовицький Степан Хомич. Він закінчив Волинську духовну семінарію, яка була заснована в м. Острозі 4 травня 1796 року, і за свою 122-х річну діяльність підготувала більше 5500 священослужителів, освітян та медиків. Після закінчення семінарії С.Хотовицький закінчив Санкт-Петербурзьку медичну академію та працював 4 роки за кордоном. Потім вже доктор Хотовицький в Астрахані боровся з епідеміями холери та інших інфекційних хвороб, досвід із боротьби з якими він узагальнив в монографії "О холере" та "О сибирской язве". Також С.Хотовицький займався питаннями санітарії, і однією з його робіт є "О жилищах в медико-полицейском  отношении".

Сьогодні Острозький міжрайонний  відділ має у своєму складі  відділення  організації санітарно-гігієнічних досліджень, відділення  організації санітарно-епідеміологічних досліджень, які  силами санітарно-гігієнічної та мікробіологічної лабораторії  проводять інструментальні, хімічні  бактеріологічні і паразитологічні дослідження, що можуть небезпечно  впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, грунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі. В тому числі проводяться діагностичні дослідження з визначенням чутливості ідентифікованих мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів. Мікробіологічною лабораторією виконуються  профілактичні дослідження декретованих контингентів для медоглядів. Також дослідження здійснюються згідно діючого законодавства і санітарних норм для проведення виробничого контролю, атестації робочих місць на підприємствах , організаціях  і лікувально – профілактичних установах району.

Гощанське та Корецьке відділення Острозького міжрайонного відділу також має у своєму складі лабораторну базу, що складається з санітарно-гігієнічної та бактеріологічної секцій та  проводять санітарно-хімічні, санітарно-бактеріологічні дослідження, а також діагностичні дослідження.

Послуги за умовами договору проводяться відповідно до постанови КМУ від 27 серпня 2003 р. N 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".  Відповідно до діапазону лабораторних досліджень у галузі атестації нижче приведений перелік основновних досліджень. Термін виконання досліджень становить від 1 до 4 діб, залежно від виду досліджень, в окремих випадках термін досліджень може подовжуватись.

Позиція

Найменування

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума з ПДВ, грн.

1. Вода (криниця)

15.3

Нітрати

1

17.42

20.9

15.4

Нітрити

1

14.86

17,83

51.2

Амоній

1

16.92

20.3

55.2

рН

1

6.28

7,54

56.3

Окиснюваність

1

14.78

17,74

56.8

Сульфати

1

29.78

35,74

59.1

Хлориди

1

12.00

14,40

55.1

Лужність

1

7.58

9,10

54.2

Жорсткість

1

12.71

15,25

 Дослідження питної води з локального водогону (мережа)

Позиція

Найменування

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума з ПДВ, грн.

2.1

ЗМЧ

1

31.97

38.36

2.2

Загальні колі-форми

1

31.89

38,27

2.2

E. coli

1

31.89

38.27

4.1

Ентерококи

1

37.19

44.63

51.1

Каламутність, забарвленість

1

10.46

12.55

65.2

Присмак

1

3.03

3.64

65.1

Запах

1

3.03

364

62.7

Залізо

1

20.91

25.10

 Водонапірна вежа

Позиція

Найменування

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума з ПДВ, грн.

55.2

Водневий показник

1

6.28

7,54

56.2

Сухий залишок

1

13.54

16.25

51.2

А м і а к

1

16.92

20.3

56.3

Окислюваність

1

14.78

17.74

62.7

З а л і з о

1

20.91

25.10

 Артсвердловина

№ п-п

Найменування

Кількість

Ціна без ПДВ, грн

Сума з ПДВ, грн.

2.2

Визначення колі-індексу води та бактерій групи кишкової палички

1

31.89

38,27

2.1

ЗМЧ

1

31.97

38,36

4.1

Визначення ентерококів

1

37.19

44,63

4.1

Загальні колі-форми

1

37.19

44,63

51.1

Каламутність, забарвленість                          

1

10.46

12,55

65.2

Присмак

1

3,03

3,64

65.1

Запах

1

3,03

3,64

62.7

Залізо

1

20.91

25,10

55.1

Загальна лужність

1

7,58

9,10

55.2

Водневий показник

1

6,28

7,54

54.2

Жорсткість

1

12.71

15,25

62.9

Марганець

1

31.41

37,69

62.1

Мідь

1

30,61

36,73

56.8

Сульфати

1

29,78

35,74

56.2

Сухий залишок

1

13,54

16,25

59.1

Хлориди

1

12.00

14,40

51.2

Амоній

1

16.92

20,30

15.3

Нітрати

1

17,42

20,90

15.4

Нітрити

1

14.86

17,83

56.3

Перманганатна окислюваність

1

14.78

17,74

54.5

Кальцій

1

14.95

17,94

62.18

Магній

1

3,25

3,90

 

2. Атмосферне повітря в тому числі повітря робочої зони, закритих приміщень

157.1

П и л

1

24.40

29.28

117.1

Азоту діоксид

1

43.68

52.42

121.6

Ангідрид сірчистий

1

45.44

54,53

119.2

Аміак

1

41.92

50.3

173

Визначення вмісту хлору фотометричним методом

1

49.63

59.56

152.8

Визначення вмісту кислоти сірчаної

1

48.21

57.85

182.3

Визначення вмісту марганцю фотометричним методом

1

51.07

61.28

3. Г р у н т

369.1

Аміак

1

44.95

53.94

72.3

Хлориди

1

26.88

32.26

3.4

Нітрати

1

18.56

22.3

75

Водневий показник

1

23.60

28.32

4.Фізичні фактори

227

Визначення рівня освітленості

1

13.62

16.34

191

Визначення показника мікроклімату

1

17.07

20.48

217

Визначення еквівалентності рівнів звуку( шумове навантаження)

1

63.43

76.12

226

Визначення швидкості руху повітря, вологості повітря, температури повітря

1

13.62

16,34

5.  Мікробіологічне дослідження готових страв

2.1

Визначення загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини.

1

31.97

38.36

4.1.

Визначення бактерій родини Еnterobacteriaceae, сальмонел, патогенних вібрионів, ентерококів, золотистого стафілокока, синьогнійної палички, протею і інші.

1

37,19

44.63

95,3

Визначення ефективності термообробки готових страв

1

25,54

30.64

9.

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички.

1

9,98

11.98

33.3

Визначення наявності яєць гельмінтів у піску в пісочницях.

1

39,50

27.4

 

6.Інші види мікробіологічних досліджень

16.1

Бакт. дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій

1

27.16

32.59

16.2

 Бакт. дослідження на носійство патогенного стафілококу

1

22.63

27.16

17.0

Реакція Vі - гемаглютинації

1

16.27

19.52

12.0

Дослідж.на дифтерійну паличку, кашлюк, менінгокок

1

24.86

29.83

12.0

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань ( рани, сеча, харкотиння, навколоплідні води, вуха, очі)

1

24.86

29,83

13.0

Бактеріологічне дослідження на дисбактеріоз

1

94.27

113,12

18.0

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків

1

21.73

26,07

1

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення інструментарію після стерилізації

1

40.1

48.12

9

Виявлення бакт. забруднення середовища життедіяльності людини методом змивів на  золотистий стафілокок

1

17.07

20.48

9

Виявлення бакт. забруднення середовища життедіяльності людини методом змивів на  бактерії групи кишкової палички

1

9.98

11.98

39.2

Лямблії

1

17,92

21.50

38

Яйця глистів

1

10,52

12.71

39.1

Гострики

1

2.97

3.57

39.2

Криптоспоридії

1

17.92

21.50

38

Личинки гельмінтів

1

10.59

12.71

33.1

Садовина, городина

1

23.16

27,79

33.2

Вода питна

1

33.58

40.30

33.3

 Грунт

1

39.50

47.40

 Дезінфектологія

1

Контроль роботи парового чи повітряного стерилізатора за допомогою бактестів

1

76, 86

92.23

2

Контроль роботи парового чи повітряного стерилізатора за допомогою хімтестів

1

21.38

25.36

3

Профілактична дезінфекція поверхні 1 м2

1

1.13

1.36

4

Дезінфекція води в колодязях

1

6,22

7.46

5

Визначення масової частки активного хлору в дезрозчинах

1

21,76

26,11

243

Проведення гігієнічного навчання громадян , професійна діяльність яких пов»язана з небезпечними факторами , обслуговуванням населення . з метою запобігання виникненню захворювань , поширенню масових  інфекційних  та неінфекційних ( за одну годину)

1

8,85

10,62

 

Проведення гігієнічного навчання громадян , професійна діяльність яких пов»язана з небезпечними факторами , обслуговуванням населення . з метою запобігання виникненню захворювань , поширенню масових  інфекційних  та неінфекційних ( за одного слухача)

1

2,48

2,98

Графік роботи: початок роботи – 8.30, закінчення роботи санітарно-гігієнічної, бактеріологічної лабораторій  - 16.30, відділення організації лабораторних досліджень – 17.00, обідня перерва – 13.00-13.48. Графік прийому громадян завідуючим Щопонеділка та щосереди з 9.00 по 11.00.
Лабораторно-інструментальні  та бактеріологічні дослідження проводяться у відповідності з нормативно-технічною документацією, державними стандартами України.Події
20-07-2021
Лямбліоз-захворювання брудних рук

25-05-2021
Дисбактеріоз кишечнику

21-05-2021
Обережно з колодязною водою.

19-05-2021
Всесвітній день боротьби з гепатитом


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація