Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"  
Відділення дезінфектології

Завідувач відділення: Смітюх Клавдія Григорівна
Тел.: (0362) 63-70-39
Ел. пошта: dezviddil-rivne@ukr.net

Дезінфекційний відділ є консультативним та організаційно-методичним центром по дезінфекції, дезінсекції та дератизації а також з питань стерилізації в лікувально-профілактичних закладах.
Якісне виконання комплексу дезінфекційних заходів в використанні найефективніших і безпечних для середовища деззасобів, є одним із ключових аспектів в забезпеченні стабільності і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та довкілля.                  

За видами, методами та об'єктами діяльності визначено наступне:

Дезінфекція – комплекс заходів спрямованих на знищення або видалення з об’єктів навколишнього середовища патогенних, умовнопатогених, вегетативних та спорових форм мікроорганізмів (бактерії та їх токсини, віруси, рикетсії, гриби, найпростіші).

Види дезінфекції
Осередкова (вогнищева) Профілактична
Поточна – здійснюють у безпосередньому оточені хворого або носія з метою запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб у навколишньому середовищі Заключна – знищення збудника інфекційної хвороби в епідемічному осередку після госпіталізації, видужання, виїзду або смерті хворого Виконують незалежно від наявності інфекційних хвороб. Її мета – знищити збудників на тих об’єктах довкілля, на яких вони можуть з’явитися і призвести до зараження людей

Дезінсекція – комплекс заходів, засобів і способів спрямованих на боротьбу та знищення шкідливих комах (таргани, блощиці, блохи, мухи, комарі, мурахи), які є резервуаром і переносниками інфекційних хвороб.

Методи дезінфекції
Хімічний Оброблення хімічними речовинами (дезінфектантами, антисептиками)
Фізичний Термічні засоби (камерна дезінфекція) – використання гарячого повітря або пари. Кип’ятіння, сонячне світло та ультрафіолетові промені, спалювання
Механічний Провітрювання приміщення, вологе прибирання, прання білизни, миття рук з милом тощо

Дезінсекція – комплекс заходів, засобів і способів спрямованих на боротьбу та знищення шкідливих комах (таргани, блощиці, блохи, мухи, комарі, мурахи), які є резервуаром і переносниками інфекційних хвороб.

Види дезінсекції
Винищувальна Профілактична
Спрямовані на знищення членистоногих на всіх стадіях їхнього розвитку і у всіх місцях їхнього існування Вживають з метою перешкодити розмноженню і поселенню комах у природі, помешканнях, на тілі чи одязі людини, а також харчових продуктах
Методи дезінсекції
Хімічний Застосування отруйних для комах хімічних речовин
Фізичний Термічні засоби (камерна дезінсекція) – використання гарячого повітря або пари. Кип’ятіння, спалювання, прасування
Механічний Застосування мухоловок, липкого паперу, хлопавок, москітних сіток

Дератизація – комплекс заходів спрямованих на знищення шкідливих гризунів (миші, щури), які можуть бути джерелом або переносниками інфекційних хвороб.

Види дератизації
Винищувальна Профілактична

Спрямована на безпосереднє знищення мишей і пацюків

Спрямована на створення умов, що перешкоджають проникненню, поселенню і розмноженню пацюків і мишей у будівлях і на прилеглій території
Методи дератизації
Хімічний Застосування отруйних для гризунів речовин
Механічний Капкани, липкі маси, лапавки (мишоловки)

Профілактичну дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію проводять в закладах харчової промисловості, організаціях загального харчування і торгівлі харчовими виробами. Регулярній профілактичній дезінфекції, дезінсекції та дератизації також піддається автомобільний транспорт, що перевозять харчові продукти, дитячі дошкільні і загальноосвітні заклади та житлові приміщення (поверхні):

 

Для замовників вищеперелічених заходів надається наступний витяг:


                                                                               КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                              П О С Т А Н О В А  від 27 серпня 2003 р. N 1351
       Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та
                                                         закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
      {Із змінами, внесеними згідно з Постановами N  662 (  662-2006-п ) від 11.05.2006 N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007}

Найменування робіт (послуг) Ціна (без урахування  податку на додану  вартість),  гривень
1. Профілактична дезінфекція
Дезінфекція поверхонь, приміщень,   транспортних засобів тощо 1,13
за один кв. метр за 1 обробку   
Дезінсекція в приміщеннях і спорудах 1,48 за один кв. метр (у договорі на 1 рік)
Дератизація в будинках і спорудах 1,29 за один кв. метр (у договорі на 1 рік)

2. Камерне знезараження (дезінфекція)

речі 8,05 за одну обробку  10 кілограмів
книжки 15,96
3. Санітарна обробка ураженої педикульозом особи               9,95 за одну обробку
4. Проведення санітарної обробки  людей в санітарних пропускниках 5,76 за одну особу
5. Контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів з використанням:
біологічних індикаторів 76,86 за один об'єкт
хімічних індикаторів 21,38

 

 


Події
06-09-2020
Про зміни у режимі роботи з замовниками досліджень на COVID-19

03-08-2020
Для осіб, що перетнули кордон, а також та всім бажаючим здати тест на COVID-19

02-06-2020
Майбутнім фахівцям та експертам у сфері охорони громадського здоров’я!

01-06-2020
Радіаційний фон в травні 2020 року на території Рівненської області


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація