Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"  
Про презентацію книги "Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому

   Сьогодні в обласній медичній бібліотеці працівники Рівненського обласного центру Комов О. Д., Гущук І. В.представили книгу "Рівненщина та Чорнобильська аварія. 30 років потому".
   У першому розділі видання автори в доступній формі розповідають про радіацію, її вплив на організм людини, дають основні поняття про природний та штучний радіаційний фон, глобальні опади та формування дозових навантажень на населення за рахунок іспитів ядерної зброї, специфіку ґрунтів Рівненського Полісся.
    У другому розділі описано радіаційний стан після аварії на
Чорнобильській АЕС, роботу фахівців санітарної служби області в ліквідації наслідків аварії безпосередньо в «чорнобильській зоні» Київської області. У стислій формі надано результати досліджень радіаційної обстановки, яка склалася після аварії, радіоактивного забруднення ґрунтів, продуктів харчування на території області; шляхи подолання бюрократичних перепон радянського часу в питанні визнання частини області як радіаційно «забрудненої». Наведено дані про доступ, який для пересічних громадян був обмежений.
    У третьому розділі акцентовано увагу на питаннях вивчення негативного впливу наслідків аварії на ЧАЕС. Результати науково-практичних
досліджень опубліковані авторами у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях за напрямами: гігієнічна оцінка стану радіаційного забруднен-
ня довкілля та доз опромінення населення Поліських районів Рівненської області; визначення впливу радіаційного фактору на стан захворюванос-
ті, зокрема вроджених вад розвитку; оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області.
    У висновках узагальнено основні проблемні моменти, надано рекомендації та пропозиції для населення, органам виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування на різних рівнях управління.
    Публікація містить додатки з роз’ясненнями та наочним супроводом поданої інформації.
    Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів та студентів, а також для представників органів виконавчої влади та місцевого самовря-
дування НУО у сфері охорони довкілля та громадського здоров’Події
06-09-2019
Стан захворюваності на кір

06-09-2019
ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ЮНОГО «КОМП’ЮТЕРНИКА»

05-09-2019
Норовіруси

03-09-2019
Фактори ризику. Який стиль життя оберуть наші діти


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація