Державна установа "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"  

До уваги населення області!

Для більшої зручності мешканців Рівненщини додатково до діючого телефону 63-55-83 встановлений ще один телефон приймальної ДУ “РІВНЕНСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” моб. 068 194 11 92

РУХ УПЕРЕД ЧИ ПОЗБАВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ?

 

 

Україна в очікуванні 4G, з появою якого обіцяють значні вливання коштів в бюджет країни, розвиток цифрової економіки, доступність до нових технологій та сервісів для користувачів. 
Цілком зрозуміло, що впровадження швидкісного мобільного інтернету веде за собою збільшення потужностей наявних базових станцій, що в свою чергу може призвести до критичного зростання рівнів електромагнітного випромінювання. 
Напевно, переймаючись проблемами електромагнітної безпеки населення, наказом МОЗ від 13.03.2017р № 266 затверджено нові «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», контроль за дотриманням яких покладається на... ліквідовану санепідслужбу. Новим документом збільшено гранично допустимий рівень поверхневої густини потоку енергії з 2,5 до 10 мкВт/см2 (такий норматив регламентований в більшості країн Європи ) та скасовано санітарний паспорт радіотехнічного об’єкта (РТО), який донедавна вважався головним документом, що засвідчував відповідність РТО медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини та надавав право виводити РТО в загально-технологічний режим експлуатації. 
Таким чином, на даний час, питання, що безпосередньо стосується життя та здоров’я людей залишається поза увагою державного нагляду. 
Між тим, фахівці з електромагнітної безпеки спостерігають, що населення області (насамперед м.Рівного) з кожним роком зазнає все більшого електромагнітного навантаження, спричиненого розвитком радіотехнологій. Збільшення рівнів електромагнітного випромінювання радіодіапазону в м.Рівне протягом 10 років на прикладі 10 об’єктів можна спостерігати на графіках.

За даними наукових досліджень доведено, що тривале наднормативне радіовипромінювання від базових станцій мобільного зв’язку може спричиняти зростання рівня онкологічних захворювань, захворювань системи кровообігу, нервової системи та органів чуття, викликати суттєві зміни у гормональному статусі, виражено погіршувати самопочуття людей. Зважаючи на спадщину Чорнобильської катастрофи для багатьох регіонів нашої країни, можна говорити про синергічну дію іонізуючого та неінізуючого випромінювання. Залишається питанням часу як зреагує здоров’я нації на збільшення рівня хронічного опромінення населення при відсутності контролю.

 

 Події
18-02-2021
Відповіді на питання щодо обстеження на коронавірусну інфекцію

09-10-2020
Про прийом екстренних повідомлень від ЛПЗ Рівненської області

06-09-2020
Про зміни у режимі роботи з замовниками досліджень на COVID-19

03-08-2020
Для осіб, що перетнули кордон, а також та всім бажаючим здати тест на COVID-19


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація