Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Атестація умов праці на робочих місцях – регуляція взаємодії між роботодавцем і працівником

15.06.2023
????Технології не стоять на місці. Однак із приходом автоматизації та прогресом виникає низка соціальних питань, що стосуються впливу умов виробничого та трудового процесу на фізичне і психічне здоров‘я, благополуччя працівника та його нащадків. Таким чином, перед державою постає питання щодо проведення програм інспекції з елементами взаємодії з державними та приватними підприємствами, та забезпеченням надання матеріального фундаменту щодо відшкодування потенційних наслідків від дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища.
????В Україні допомога працівникові щодо покращення умов праці та оздоровлення працівників реалізується шляхом регулярного проведення контролю умов праці й атестації робочих місць за умовами праці. Перший відбувається щороку і дозволяє проводити моніторинг відповідність рівнів шкідливих речовин гранично допустимим концентраціям, гранично допустимим рівням та нормативним показникам. Це дозволяє мінімізувати ризики настання нещасних випадків та зменшити захворюваність працівників.
‼Атестацію робочих місць необхідно проводити регулярно, не рідше ніж один раз в п‘ять років. Основною метою атестації є урегулювання відносин між роботодавцем і працівником у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Отже, результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.
????Законодавчо атестація робочих місць і контроль умов праці регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Рекомендаціями Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці».
????Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження котрої визначаються у строки, передбачені колективним договором (не рідше ніж один раз на п'ять років) наказом по підприємству. З боку держави атестацію і контроль умов праці робочих місць проводять спеціальні організації, що мають ліцензію і навики проведення лабораторних і інструментальних досліджень для визначення рівнів шкідливих і небезпечних хімічних та фізичних факторів.
⚕ Вже протягом багатьох років фахівці ДУ «Рівненського ОЦКПХ МОЗ» проводять контроль та атестацію умов праці робочих місць з визначенням фактичних концентрацій, рівнів шкідливих речовин та факторів виробничого середовища (м. Рівне, вул. Котляревського, 3, тел. 067 548 14 80,   
e-mail rivne_obl_labses@ukr.net, сайт https://sesrivne.gov.ua/contacts).
???? Об‘єктивна оцінка умов праці працівника та взаємодія з власником підприємства дозволяє досягнути максимально ефективних результатів у визначенні прогностичних ризиків для здоров‘я працюючого та сформувати ефективні заходи для їх зниження та компенсації матеріальних втрат від потенційного порушення здоров‘я.