Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Майбутнім фахівцям та експертам у сфері охорони громадського здоров’я!

02.06.2020

Національний університет «Острозька академія». Факультет політико-інформаційного менеджменту. Кафедра громадського здоровя

 «Вилікування захворювань, викорінення їх причин належить чекати не від лікарів та аптекарів, а тільки від державної влади/ »/ Іван Данилевський/

«Про державну владу, як найдосвідченішого лікаря» 1784р. «De magistratu medico felicissimo»

 Майбутнім фахівцям та експертам у сфері охорони громадського здоров’я!

Шановний абітурієнте!

       Загальновідомо, що не захворіти, більш важливіше, ніж потім лікуватись від недуги.

А чи ти знаєш, що медицина (лікарі) на наше з тобою здоров'я впливає лише на 10%, а стан довкілля та спосіб  життя мають набагато суттєвіший  вплив - більше 70%. Через це реформа медичної галузі, яка відбувається в нашій державі і передбачає зміщення акценту з лікування на профілактику захворювань. Отже, сьогодні найголовнішим є якнайшвидша розбудова системи охорони громадського здоров'я в Україні, яка і буде направлена на попередження захворювань через .

Що ж таке Громадське здоров’я?

Громадське здоров'я (англ. Public health) — це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров'я шляхом організованих зусиль суспільства.

 Громадське здоров’я – популярна спеціальність найкращих американських та європейських університетів, яка вперше з’явилася в Україні та була ліцензована. Її поява викликана необхідністю проведення медичної реформи та підготовки нових кадрів за європейськими стандартами у сфері управління та охорони громадського здоров’я через запровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоровя в усіх політиках держави».

    Хто може навчатися?

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), а також на основі молодшого спеціаліста, зокрема після закінчення медичного коледжу, вступники, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра ( при наявності сертифіката ЗНО з української мови).

  Ліцензований обсяг – 50 місць.                      Конкурсні предмети:                                                          

За державною формою:                                         За контрактом:

- українська мова і література;                            - українська мова і література

- біологія / хімія;                                                    - історія;

- фізика або математика.                                       - англійська мова або географія.

 

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви можете отримати: ступінь бакалавра громадського здоров’я (спеціалізації «Менеджмент охорони здоров’я», «Промоція здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика»).

 !!! Пам'ятайте, що випускники даної спеціальності будуть ПЕРШИМИ в Україні  дипломованими спеціалістами у цій сфері, підготовленими за європейськими стандартами.

 Контактна  особа: зав. кафедри, кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович

тел. 050 7710299 / 0689635131     ел.пошта: ihor.hushchuk@oa.edu.ua;

 

Обирай нову спеціальність «Громадське здоров’я»,

яка забезпечує широкий спектр застосування знань у різних сферах діяльності:

1) сфера профілактичної медицини: планування та впровадження належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення населення; вивчення особливостей прояву та профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, епідеміологія та біобезпека, гігієна (гігієна води, атмосферного повітря та грунту, гігієнічні вимоги до планування населених пунктів, виробничих та житлових приміщень, гігієна дітей та підлітків, фізіолого-гігієнічні основи трудового процесу тощо) та санітарія (санітарна охорона джерел водопостачання, оцінка санітарного стану об’єктів, рекреаційних зон тощо);

2) сфера  менеджменту в охороні здоров`я: основи управління, регулювання та контроль фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами за загальнонаціональним принципом «охорона здоров`я в усіх політиках держави» з метою поліпшення громадського здоров’я; підвищення якості лікувально-профілактичних заходів та раціонального використання ресурсів охорони здоров'я; набуття навичок організації управління закладами охорони здоров’я; керівництво лікувально-профілактичними закладами;

3) сфера медичного права та біоетики: вивчення системи норм, що регулюють відносини, пов'язані з організацією медичного обслуговування, забезпеченням та наданням медичної допомоги/медичних послуг; вивчення основ захисту прав пацієнтів, лікарів, членів їх сімей в галузі медичного права, консультування з питань якості медичного обслуговування, існуючого та/або можливого негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні;

4) сфера  економіки охорони здоров’я: забезпечення соціального захисту  інтересів населення в охороні здоров'я завдяки медичному страхуванню; набуття вмінь щодо консультування громадян про безоплатне надання медичної допомоги та певного обсягу медичних послуг при виникненні страхового випадку (порушення здоров'я), консультування з питань оцінки соціально-економічних збитків для життя і здоров'я людини;

5) сфера екології: дослідження стану довкілля, вивчення екології людини (зокрема вивчення впливу чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров'я населення), охорона навколишнього середовища, поведінка людини в надзвичайних ситуаціях;

6) сфера промоції (підтримання, збереження, зміцнення) та психології здоров’я: вивчення методів щодо особливостей зміцнення та підтримки здоров`я людини; профілактичні практики у збереженні здоров’я населення; впровадження нових методів та інформаційних ресурсів в пропагуванні здорового способу життя; розвиток та вдосконалення системи комунікаційного менеджменту (інформування населення щодо підтримки, збереження здоров’я тощо) у сфері громадського здоров’я;

7) соціальна сфера: надання паліативної та хоспісної допомоги (дозволяє покращити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки широкому комплексу медико-соціальних та психотерапевтичних заходів, ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки); соціальна, психологічна та фізична реабілітація, набуття навичок у проведенні експертизи працездатності людини, набуття навичок щодо підтримання здоров’я у сфері обслуговування населення (туризм, ресторанний та готельний бізнес, заклади освіти, тощо).

Контактна  особазав. кафедри, кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович

тел. 050 7710299 / 0689635131, ел.пошта: ihor.hushchuk@oa.edu.ua;

https://www.vz.kiev.ua/systemu-profilaktychnoyi-medytsyny-v-ukrayini-zrujnovano/

https://www.youtube.com/watch?v=3DCiUKs8HVo

 http://pim.oa.edu.ua/publichealth/