Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Науково-практична конференція "Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини"

29.03.2019

 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» відбулася 12 березня 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. Організаційний комітет конференції зазначає, що за умов неухильного росту кількості населення планети, забруднення довкілля, урбанізації та глобалізації пріоритетними є питання збереження суспільного здоров´я, створення та підтримання безпечного середовища існування людини.

  В основі протидії вищезазначеним викликам сьогодення лежить розв´язання низки актуальних проблем: встановлення та вивчення найважливіших чинників довкілля, що здійснюють негативний вплив на здоров´я населення, розробка ефективних методів їх подолання та профілактика екологозалежних захворювань. Вирішення таких, поставлених перед сучасним соціумом проблем, потребує міждисциплінарного підходу та співробітництва науковців, фахівців галузі охорони здоров´я та практикуючих лікарів, представників влади, бізнесу, громадських організацій.

   З доповіддю «Чи запрацює в Україні державна система соціально-гігієнічного моніторингу» на конференції виступив завідувач кафедри громадського здоров´я Національного університету «Острозька академія», кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович. Він зазначив, що збереження здоров´я та життя людей є і повинно бути головною метою національної безпеки будь-якої країни, через це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров´я населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв´язків між ними, повинна бути віднесена до пріоритетних базових складових національної безпеки України та потребує впровадження на державному, національному, регіональному та місцевому рівнях.

  Серед глобальних Цілей Сталого Розвитку ООН, які були затверджені у 2015 році 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) і 169 завдань сфокусовані на покращенні здоров´я різних груп населення та рівності в доступності якісної медичної допомоги. Так відповідно до ЦСР, що спрямовані на забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці, сформульовано завдання 3.9, що передбачає до 2030 року істотно скоротити кількість випадків смертей і захворювань в результаті впливу забруднення небезпечними  хімічними речовинами  повітря, води і грунту. Згідно з шостою метою ЦСР, що спрямована на забезпечення наявності і раціонального використання водних ресурсів визначено завдання до 2030 року забезпечити доступ до умов, що дозволяють підтримувати   санітарію та гігієну для всіх. Частка населення, що користується безпечними санітарно-гігієнічними послугами в розвинених країнах сягає практично 100%,  а в тих, що розвиваються, в ряді випадків, менше 10%.

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості міст і населених пунктів (одинадцята мета ЦСР) має бути реалізоване через зменшення до 2030 року негативного екологічного впливу міст. Таким чином, перед багатьма країнами світу на найближчі 12 років стоять масштабні завдання щодо покращення ситуації, ефективне вирішення яких, на думку авторів, залежить від багатьох складових, зокрема фінансування профілактичних заходів, налагодження системи контролю стану довкілля, участі урядів країн та їх громадян у реалізації плану дій. Україна має значні проблеми щодо стану довкілля і докладає певних зусиль щодо змін. У 2017 році розроблено національну систему ЦСР, що містить 86 завдань та 172 показники для їх моніторингу. Систематичний моніторинг цих показників і поширення інформації про їх виконання сприятиме координації зусиль усіх ланок для досягнення спільної мети.

Завідувач вірусологічної лабораторії                                                                                                            Хоронжевська І. С.