Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Прихована загроза

14.11.2018

Внутрішньолікарняні інфекції, або інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги (ІПМД) - це прямий показник якості та безпеки надання медичних послуг.                                               

У країнах Європи щорічно реєструють близько 5 млн випадків ІПМД (46-93 на 1 тис. госпіталізацій. Зокрема, у Німеччині ІПМД виявляють приблизно у 3,5% пацієнтів, у Франції — у 7,6%, Швеції та Великій Британії — у близько 7 і 10% відповідно. За даними експертів ВООЗ, у країнах, що розвиваються цей показник у деяких випадках перевищує 40%!                               

Але в Україні щороку реєструють лише декілька тисяч таких випадків на рік, що не відповідає ні даним світової статистики, ні загальному стану матеріально-технічного, лабораторного та медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). Рівненщина не є виключенням із цієї загальноукраїнської практики.                                             

Систематичний моніторинг за циркуляцією збудників внутрішньолікарняних інфекцій та гнійно-септичних ускладнень в лікарняному середовищі дозволяє виявити конкретні резервуари потенційно-патогенних мікроорганізмів, оцінити їх роль в етіології ІПМД, а також забезпечує поточний контроль за дотриманням протиепідемічного режиму (контроль мікробного забруднення об’єктів довкілля та повітря, контроль стерильності інструментів, перев'язувального матеріалу, операційної білизни, рук хірургічного персоналу, операційного поля).     

Представимо конкретні дані про загальну кількість, в т.ч. стійких до антимікробних препаратів штамів мікроорганізмів, що були виділені з матеріалу від хворих після оперативного втручання в хірургічних, акушерських, урологічних відділеннях, відділеннях інтенсивної терапії та неонатології ЛПЗ Рівненської області протягом 2013-2017 років

Загальна кількість досліджень матеріалу з області оперативного втручання та кількість виділених штамів мікроорганізмів (2013-2017рр.)

 

Кількість штамів мікроорганізмів, в т.ч. з множинною стійкістю до антимікробних препаратів, що були виділені з  матеріалу від хворих після оперативного втручання (2013-2017рр.)

 

Розподіл штамів з множинною стійкістю та чутливих до антимікробних препаратів в межах окремих родів, що були виділені з матеріалу з області оперативного втручання (2013-2017рр.)

 

Розподіл штамів з множинною стійкістю та чутливих до антимікробних препаратів в межах окремих родів, що були виділені зі змивів з епідемічно значущих об’єктів внутрішнього середовища в ЛПЗ області протягом 2013-2017 років

Таким чином, найбільшою здатністю до формування множинної лікарської стійкості в стаціонарах Рівненської області володіють представники родів Pseudomonas,  Acinetobacter, Stenotrophomonas, Klebsiella та Burkholderia.                                                                                                                                                                                                                                         

Зважаючи на результати, отримані при проведенні мікробіологічного моніторингу в закладах охорони здоров’я Рівненської області протягом 2013-2017рр., циркуляція збудників ІПМД та формування стійких штамів триває.                                                                                                                                                                                                                                                   

Впровадження сучасної системи епідеміологічного нагляду та інфекційного контролю, їх ефективне функціонування, своєчасне здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів може допомогти зменшити кількість випадків виникнення ІПМД.

 

 Завідувач бактеріологічної лабораторії         Т. В. Шевчук