Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Стан довкілля області

30.08.2023

За І півріччя 2023 року з об'єктів централізованого господарсько-питного водопостачання відібрано та досліджено на санітарно-хімічні показники 3609 проби води, 530 з них не відповідали вимогам санітарних норм, що становить 14,7%. Відсоток невідповідності за аналогічний період у 2022 році становив – 12,6%. Невідповідність вимогам за санітарно - хімічними показниками, в основному, обумовлена 5 інгредієнтами, а саме: забарвленість, каламутність, аміак, залізо, жорсткість. На відповідність вимогам води питної за мікробіологічними показниками досліджено 3756 проб, у 191 випадку було відхилення від нормативних значень (5,1%), порівняно з аналогічним періодом 2022 року (3,2%). Слід зазначити, що, в цілому, якість води в області знаходиться на стабільному рівні, без різких погіршень показників.

Протягом 6 місяців 2023 року лабораторіями Центру з об’єктів нецентралізованого водопостачання (громадських та індивідуальних колодязів) досліджено на санітарно-хімічні показники 652 проби, з яких 221 проба не відповідала нормативним вимогам – 33,9 %. У 2022 р. за аналогічний період невідповідність склала - 24,7%. Основним показником, який впливав на невідповідність води, є нітрати. Невідповідність вимогам чинних норм за цим показником вода колодязів становила 15,7%, За аналогічний період 2022 р. невідповідність вмістом нітратів - 16,0%. Майже на одному рівні. Діапазон невідповідності за вмістом нітратів в області коливається від 51,0 мг/дм3 до 484,2 мг/дм3 (нормативний рівень до 50 мг/м3). На мікробіологічні показники відібрано 393 проби, 82 не відповідали вимогам – 20,9 %,  у 2022 р. - 22,9%.

Ми недаремно акцентували вашу увагу щодо вмісту нітратів у воді. Значна частина населення Рівненщини споживає воду із колодязів, зокрема майже 12 тисяч колодязів використовується сім’ями, в яких є діти віком до 3-х років. Саме для дітей цієї вікової групи найбільші ризики для здоров’я становить підвищений рівень нітратів у воді та може спричинити захворювання водно-нітратну метгемоглобінемію. Воно утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін і призводить до кисневого голодування, яке своєю чергою – до порушень у роботі печінки, нирок, серцево-судинної та нервової систем. Тому ми закликаємо батьків забезпечити дітей питною водою гарантованої якості, а також перевірити якість води з колодязів, яку використовують у своєму господарстві.

Протягом літнього періоду 2023 року ми здійснювали моніторинг за якістю води поверхневих водоймищ в місцях рекреації на водних об’єктах. Лабораторні дослідження проводились на 13 пляжах та 40 стихійних місць відпочинку населення. Оцінка якості води водоймищ здійснювалась за санітарно – хімічними, мікробіологічними, вибірково – вірусологічними, радіаційними показниками безпеки. За вказаний період лабораторіями Центру було досліджено 179 проб води на санітарно – хімічні показники, 40 проб не відповідали санітарним нормам, що становить 22,3 %. (за 6 міс. 2022 р. – 19,2%). Невідповідність зафіксована переважно за такими показниками: запах, забарвлення, біохімічна потреба кисню-5, хімічне споживання кисню, розчинений кисень, рН (водневий показник). На мікробіологічні показники безпеки води поверхневих водоймищ досліджено 201 пробу, не відповідали санітарним нормам 55 (27,4%), (за 6 міс. 2022 р. – 33,0%). Патогенні мікроорганізми у 2023 р. у воді місць масового відпочинку не виявлялись.

Центром щороку проводиться спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у Рівненській області. Моніторинговими дослідженнями у 2022 році було охоплено 58 населених пунктів, у т. ч. м. Рівне та 60 за І півріччя 2023 р. Точки відбору проб розміщались в зоні впливу промислових підприємств та місцях з інтенсивним рухом автотранспорту. В пробах вимірювалися концентрації основних забруднюючих речовин, таких як фенол, формальдегід, пил, сажа, азот діоксид, ангідрид сірчистий, сірководень, аміак, оксид вуглецю, ароматичні вуглеводні. Було досліджено 1241 пробу повітря, перевищення середніх гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. У порівнянні з 6 місяцями 2022 року, де було досліджено 554 проби, з 11 перевищеннями (2%) гранично допустимих норм.

Бажаємо всім чистого довкілля та міцного здоров’я!