Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Зберегти довкілля-зберегти себе

03.06.2022
☘ У Всесвітній день охорони навколишнього середовища, який щороку відзначається 5 червня, основною метою є підвищення обізнаності щодо охорони нашої природи та перегляд основних екологічних проблем, адже вони зараз є найважливішими, визначають рівень благополуччя світу та нашої країни загалом. Сьогоденна екологічна ситуація в Україні формувалась десятиліттями, через нехтування об’єктивними законами розвитку і відновлення природних геосистем вона характеризується як кризова, а з вторгненням незваних сусідів ще й непередбачувана.
☘ Надмірне техно- і антропогенне навантаження на природне середовище, високий ступінь його забруднення призводять до несприятливих змін в екосистемах, порушення екологічного балансу, що загрожує серйозними незворотними наслідками.
☘ Одним з результатів цих процесів є катастрофічне зникнення комах на планеті і це викликає глибоку тривогу, зважаючи на те, що вони є найчисленнішим та найрізноманітнішим класом серед живого. Згідно з останніми науковими даними, за 30 років чисельність літаючих комах у світі зменшилась у 4 рази. Відповідно до публікацій у Conservation Biology, майже пів мільйона видів комах опинилась під загрозою зникнення через діяльність людини, і надалі їх популяція стрімко скорочуються.
☘ Така ситуація характерна й для України, основними причинами цього є інтенсивне землеробство, з розорюванням степів, вирубуванням лісу, осушуванням боліт, при всіх цих процесах відбувається знищення природних біотопів — місць існування багатьох живих організмів і комах, зокрема. При цьому застосовується велика кількість отрутохімікатів, призначених для боротьби з комахами-шкідниками, від яких потерпають й інші види. Причинами зникнення комах також є глобальне потепління та унеможливлення їх існування на певних територіях, знищення їх популяцій іншими, так званими інвазивними, видами тварин.
☘ Якщо зникнення комах не призупиниться, для людства настануть важкі часи і, в першу чергу, ми відчуємо продовольчу кризу, адже ці членистоногі є обов’язковими запилювачами рослин і життєво необхідними для всіх наших сільськогосподарських культур. Також комахи забезпечують обіг поживних елементів та енергії в екосистемах, розкладення органічних речовин та очищення природи від всього зайвого, знищення шкідників, підтримку зв’язків, які важливі для забезпечення різноманітності видів, що є гарантією виживання екосистеми в разі будь яких змін. Зменшення кількості комах неминуче призведе до скорочення чисельності представників тваринного світу, що стане катастрофою для дикої природи. Отож, нормальне функціонування природних процесів планети напряму залежить від цих маленьких створінь, яких щороку стає все менше.
☘ Нам варто пам’ятати, що людина є лише одним елементом екосистеми і наше втручання в процеси, що відбуваються в природі має бути мінімальним та дуже бережним. В народі Всесвітній день охорони довкілля називають “Днем людей”, щоб показати нашу підтримку та турботу про планету, адже це фундамент, на якому розвивається людина, він дивовижний, різноманітний та вразливий, тому його необхідно берегти та примножувати, а кожному з нас — знайти свої шляхи для покращення навколишнього природного середовища.
На зображенні може бути: текст