Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Нормативна база

Нормативні документи

Перелік чинних законодавчих та нормативних документів з санітарно-епідеміологічних питань

Наказ "Про проведення оцінки корупційних ризиків"

Закони України

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про регулювання містобудівної діяльності

Про безпечність та якість харчових продуктів

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про захист населення від інфекційних хвороб

Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Про питну воду та питне водопостачання

Про відходи

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу від 22.02.2006 № 182  

Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об`єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів від 12.05.2007 № 712

Про затвердження Порядку видачі санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту від 19.05.2008 № 11

Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів від 08.10.2008 № 923

Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції від 31 жовтня 2007 р. N 1279

Про затвердження Порядку відбору зразків  продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції від 31 жовтня 2007 р. N 1280

Про внесення змін до Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України від 24 вересня 2004 р. N 1273

Накази Міністерства охорони здоров’я

Про затвердження Національного плану із здійснення державного контролю (нагляду) за безпечністю та якістю харчових продуктів на 2012 – 2017 роки від 30.12.2011 № 49-од/158 (спільний наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України)  

Про вдосконалення системи санітарно-гігієнічного навчання від 21.10.2009 N 755

Про затвердження Порядку ведення реєстру поужностей (об`єктів)та їх операторів від 24.01.2008 N 25

Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи від 09.10.2000 N 247

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах від 01.06.2005  N 242/329

Державні санітарні правила та норми

Державні санітарні правила планування та забудови населенних пунктів від 19.06.1996 №173

Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Вода питна.  Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур

Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и  предприятия,  вырабатывающие мягкое мороженое

Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств

Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів

Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли

Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення

Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 N 173

Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом

Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів