Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Наукова діяльність

Тарасюк О.Є. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров`я /О.З. Тарасюк, І.П. Лось, Н.Д. Шабуніна, Г.М. Шевченко, І.В. Гущук, О.В. Кулакова, В.І. Кузнецов// "Довкілля і здоров`я №1(60), 2012, - Київ, 2012.-С.21- 26.


Elevated Congenital Anomaly Rates and Incorporated Cosium-137 in the Polissia Region of Ukraine. Wladimir Wertelecki, Alfred Koerblein, Bogdana Ievtushok, Nataliya Zymak-Zakutnia, Oleksandr Komov, Illia Kuznietsov, Serhiy Lapchenko and Zoriana Sosyniuk


Гущук І.В.Доповідь на тему “ Медико-екологічні ризики для здоров`я людини” у відкритій дискусії “Довкілля і здоров`я” в рамках Міжнародного екологічного форуму “ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ”, 19-21 квітня 2011р.- Київ, 2011. - С. 54


Гущук І.В. Оцінка радіаційної ситуації населенням Рівненської області у відновлювальній фазі Чорнобильської аварії /І.В. Гущук,  О.В.Кулакова, О.Є.Тарасюк, Н.К.Кушнір// Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.  (сьомі марзєєвські читання, 2011рік).Випуск 11– Київ, 2011.– С. 43-44.


Шевченко Г.М. Наслідки Чорнобильської катастрофи на Рівненщині /Г.М. Шевченко, І.В. Гущук, В.І. Кузнецов, В.К. Чередняк //Гігієна населених місць. –Київ.– 2011.- Вип. 57. С.272-276.


Гущук І.В. Гігієнічна оцінка паспортних доз опромінення населення північних районів Рівненської області/ І.В. Гущук, О.Д. Комов//Гігієна населених місць. –Київ.– 2011.- Вип. 58. С.256-260.


Зербіно Д.Д. Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини / Д.Д. Зербіно, І.В. Гущук //Офіційний каталог Першого міжнародного конгресу “Профілактика. Антиейджинг. Україна” Журнал “Ліки України плюс”  -2011 №3(7)- Київ, 2011. - С.26-27.


Зербіно Д.Д. Промислова токсикологія в Україні і міжнародний стандарт ISO 14000:система управління навколишнім середовищем  /Д.Д.Зербіно, І.В.Гущук// “Сучасні проблеми токсикології.”, №5(55)  2011р.-Київ, 2011.- С.42-43.


Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів та якості питної води в сільських та міських поселеннях Рівненської області.


І. В. Гущук. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та її роль в здійсненні державного соціально-гігієнічного моніторінгу. Г. М. Шевченко, І. В. Гущук , О. Д. Комов


Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та її роль в здійсненні державного соціально-гігієнічного моніторінгу. Г. М. Шевченко, І. В. Гущук , О. Д. Комов


Вірусні гепатити в лікарській практиці. Шахгільдян Й.В., Хоронжевська-Муляр І.С., Мартинюк Г.А.


Радіаційний стан у пізній фазі чорнобильської аварії. Комов О.Д., Кузнецов В.І


Сафонов Р.В., Сидорчук Б.П., Наумчук О.М / Досліждення впливу електромагнітного випроміннювання базових станцій стільникової телефонїї GSM стандарту./ Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси - 2011». Київ. 2011. с.351-353/  


Станкевич Т.В., Сафонов Р.В., Савченко Г.І. / Гігієнічна оцінка навчання дітей з обмеженими інтелектуальними здібностями./Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (сьомі марзєєвські читання, 2011 рік).


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2010 році / За ред. Колодича П.Д.,Рівне.-2011.- 274с.


Ліхо О.А. Методичні рекомендації з розрахунку індексу рівня ризику, що виникає при забезпеченні населення питною водою /О.А.Ліхо, О.І.Гакало, І.В.Гущук// Розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради НУВГП (Протокол №10 від 28.10.2011р.)- Рівне, 2011. - 26с.


Гущук І.В. Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ /Методичні рекомендації за ред. І.В. Гущука . Схвалено навчально-методичною радою Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Протокол №5 від 28.09.11)// Рівне, 2011. - 24с.


Гущук І.В. Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти / І.В. Гущук, М.Ю. Антомонов // Конференція з міжнародною участю “МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА: ВІХИ РОЗВИТКУ”. Збірник наукових праць.– Київ, 2011.– С. 53-54.


Гущук І.В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води м.Нововолинськ (Волинської області) /І.В. Гущук, І.А. Борейко //Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження сучасності.”. - Київ, 2011. - Випуск 1. Частина 2. С.32-33.


Гущук І.В.Еколого-гігієнічга оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності / І.В.Гущук //Вісник НУВГП №4 (52) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.115-124.


Гущук І.В.До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС / І.В.Гущук, Д.В.Лико//Вісник НУВГП №4 (52) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.126-135.


Лико Д.В., Гущук І.В. Оцінка ризику для здоров`я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини (на прикладі Рівненської області) / Монографія // Рівне: ТМ "Доцент", 2010 р. - 230 с.


Гущук І.В. Паспортизація населених пунктів та оцінка ризиків при впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу / І.В. Гущук, Д.В. Лико //Міжнародна науково-практична конференція “Національна екологічна політика в контексті Європейської інтеграції України”: круглий стіл “Довкілля та здоров`я:оцінка екологічних ризиків”(доповідь) в рамках Міжнародного екологічного форуму “ДОВКІЛЛЯ 2010”.- Київ, 2010.- С. 212-216.


Гущук І.В. Етапи впровадження соціально-гігієнічного моніторингу в Україні / І.В. Гущук //Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: МЕГУ ім. С.Демянчука. Збірник наукових праць. Вип. VII – Рівне, 2010. С. 80-89


Гущук І.В. Еколого-гігієнічна характеристика та прогноз забруднення атмосферного повітря Рівненської області /І.В. Гущук, М.О. Клименко, В.І. Долженчук // Вісник НУВГП №1 (49) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.1-17.


Ліхо О.Ф. Оцінка забруднення нітратами децентралізованих джерел водопостачання в Рівненській області / О.А. Ліхо, О.І. Гакало, І.В. Гущук //Вісник НУВГП №1 (49) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.106-111.


Гущук І.В. Впровадження паспорту населеного пункту, як початкового етапу державного соціально-гігієнічного моніторингу / І.В. Гущук, М.Ю. Антомонов // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 46-47.


Шевченко Г.М., Гущук І.В. Державний соціально-гігієнічний моніторинг як складова частина національної безпеки України / Г.М.Шевченко, І.В. Гущук// Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 210-212.


Шевченко Г.М. Гігієнічна оцінка радіаційного забруднення довкілля Рівненської області /Г.М. Шевченко, І.В. Гущук , О.Д. Комов//Гігієна населених місць. –Київ.– 2010.- Вип. 55. С.265-269.


Хоронжевська І.С. /Моніторинг за харчовими продуктами, які містять генетично модифіковані організми/І.С.Хоронжевська, Л.О.Степанюк, Г.М.Шевченко, І.В. Гущук, Р.В.Сафонов // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 258.


Гущук І.В. Впровадження паспорту населеного пункту, як початкового етапу Державного соціально-гігієнічного моніторингу /І.В. Гущук, Г.М. Шевченко, С.Ф. Грабовський, В.О. Тонконоженко //Матеріали XIII Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств: №1107(доповідь). - Львів, 2010.- С.647.


Лико Д.В. Аналіз викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря Рівненської області з 2000 по 2006 роках і їх прогноз на період до 2011 року/ Д.В. Лико, І.В. Гущук// “Гігієна атмосферного повітря”:Збірка тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвячені 110-й річниці з дня народження Д.М. Калюжного). - Київ, 2010. - С. 45-47.


Гущук І.В. Організаційні засади з оцінки ризику для здоров`я населення від забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту в м.Рівне /І.В. Гущук, О.В. Вознюк, Г.М. Шевченко, О.В. Кулакова//“Гігієна атмосферного повітря”:Збірка тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвячені 110-й річниці з дня народження Д.М. Калюжного). - Київ, 2010. - С. 107-109.


Гущук І.В Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища Рівненської області за період з 2000 по 2006 роки /І.В. Гущук //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.молодих вчених (пяті марзєєвські читання)-Київ,2009.-С.73-74.


Станкевич В.В., Гущук І.В.,Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. / Методика оцінки якості навколишнього середовища та його впливу на захворюваність населення на регіональному рівні з урахуванням показників офіційної медичної статистики /Інформаційний лист // Київ.-2009.-4с.


Станкевич В.В., Антомонов М.Ю., Гущук І.В., Русакова Л.Т. / Концепція поетапного створення соціально-гігієнічного моніторингу України /Інформаційний лист // Київ.-2009.-4с.


Лико Д.В. Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області /Д.В.Лико, І.В.Гущук/Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку: матеріали Українського екологічного конгресу 10-11 грудня 2009р. – К.- 2009.- С. 238-241.


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2008 році / За ред. Колодича П.Д., Чуба В.І.//Рівне.-2009.- 218с.


Гущук І.В.Закономірності формування стану здоров`я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області /Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спец. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія (медичні науки)// Київ, 2009 -184с.


Гущук І.В. Закономірності формування стану здоров`я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області / Автореф.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спец. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія (медичні науки)// Київ, 2009 -29с.


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 році / За ред. Колодича П.Д.//Рівне.-2010.- 220с.


Русакова Л.Т Інформаційний фонд і його обробка в ході проведення соціально-гігієнічного моніторингу /Л.Т. Русакова, С.Л. Пашинська, І.В. Гущук //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 125-річчя О.М.Марзєєва — Київ, 2008.- Вип.8.-С.78-79.


Станкевич В.В. Актуальні питання щодо поводження з відходами та їх утилізацією в Рівненській області / В.В. Станкевич, І.В. Гущук //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 125-річчя О.М.Марзєєва - Київ, 2008. - Вип.8.-С.84-85.


Гущук І.В. Антропогенне забруднення питної води комунального водопроводу м.Костополя / І.В. Гущук//Гігієна населених місць. –Київ.– 2008.- Вип.52. С.95-99.


Лико Д.В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізацією в Рівненській області /Д.В. Лико, І.В. Гущук //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності-2008.-№5.-С.34-39.


Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоровя респондентів / Соціально-гігієнічний збірник-. За ред. Гущука І.В.-Рівне .-2008.- 32с.


Соціальні індикатори рівня життя населення Рівненської області /Статистичний збірник.- За ред. Мороза Ю.В.-Рівне.-2008.-С.185-200.


Гущук І.В. Еколого-гігієнічні аспекти захворюваності населення Рівненської області /І.В. Гущук//Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф. -Київ.-2006.-Вип.6.-С.101-102.


Гущук І.В. Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини /І.Гущук//СЕС. Профілактична медицина.-2006.-№4.- С.42-45.


Гущук І.В. Якість питної води та захворюваність населення Рівненської області на гострі кишкові інфекції/ І.В.Гущук //Гігієна населених місць. –Київ.– 2004.- Вип.43. С.131-139.


Присяжнюк В.Є.,Доценко В.М., Маремуха Т.П., Шевченко Г.М., Гущук І.В., Климчук М.А. Метод визначення залежності стану здоровя населення від забруднення навколишнього середовища (за даними офіційної статистичної звітності)/Інформаційний лист // Київ.-2004.-4с.


Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2002 році / Творчий колектив //Рівне.-2003.- 240с.


Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 120-річчя О.М.Марзєєва-Київ, 2003.-Вип.5.-С.56-58.


Гущук І.В. Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в сільських та міських поселеннях Рівненської області /І.В.Гущук //Гігієна населених місць. –Київ.– 2003.- Вип.41. С.30-37.


Сердюк А.М., Присяжнюк В.Є., Доценко В.М.,.........Гущук І.В. Захворюваність ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в екологічному аспекті (м.Київ, м.Рівне) /вист. на плен. Засід.//Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: наук.-практ. конф.-Київ,2002.


Станкевич В.В. Влияние отвалов фосфогипса ОАО «РОВНОАЗОТ» на окружающую среду региона и перспективы утилизации /В.В.Станкевич, Л.М.Шмаргун, И.В.Гущук // Гигиена населенных мест.-Киев.-1998.-Вып.33. С.121-124.


ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ.А.П.Рєзніков, О.В Бялковський, І.В.Гущук, О.В.Кулакова, І.С.Хоронжевська


Гущук И.В. Заболеваемость инфарктом миокарда у сельського населения Ровенской области /И.В.Гущук, П.П.Алексейчук //Сборник «Гигиена труда-91, Киев.-1989


Зербино Д.Д. Инфаркт миокарда у жителей сельськой местности /Д.Д.Зербино, В.Г.Горобчук, И.В.Гущук //Врачебное дело.-1986.- №10.- С.95-96.