Державна установа «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  

До уваги населення області!

Для більшої зручності мешканців Рівненщини додатково до діючого телефону 63-55-83 встановлений ще один телефон приймальної ДУ “РІВНЕНСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ” моб. 068 194 11 92

Наукова діяльність

Тарасюк О.Є. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров`я /О.З. Тарасюк, І.П. Лось, Н.Д. Шабуніна, Г.М. Шевченко, І.В. Гущук, О.В. Кулакова, В.І. Кузнецов// "Довкілля і здоров`я №1(60), 2012, - Київ, 2012.-С.21- 26.

Elevated Congenital Anomaly Rates and Incorporated Cosium-137 in the Polissia Region of Ukraine
Wladimir Wertelecki, Alfred Koerblein, Bogdana Ievtushok, Nataliya Zymak-Zakutnia, Oleksandr Komov, Illia Kuznietsov, Serhiy Lapchenko and Zoriana Sosyniuk

Гущук І.В.Доповідь на тему “ Медико-екологічні ризики для здоров`я людини” у відкритій дискусії “Довкілля і здоров`я” в рамках Міжнародного екологічного форуму “ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ”, 19-21 квітня 2011р.- Київ, 2011. - С. 54

Гущук І.В. Оцінка радіаційної ситуації населенням Рівненської області у відновлювальній фазі Чорнобильської аварії /І.В. Гущук,  О.В.Кулакова, О.Є.Тарасюк, Н.К.Кушнір// Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.  (сьомі марзєєвські читання, 2011рік).Випуск 11– Київ, 2011.– С. 43-44.

Шевченко Г.М. Наслідки Чорнобильської катастрофи на Рівненщині /Г.М. Шевченко, І.В. Гущук, В.І. Кузнецов, В.К. Чередняк //Гігієна населених місць. –Київ.– 2011.- Вип. 57. С.272-276.

Гущук І.В. Гігієнічна оцінка паспортних доз опромінення населення північних районів Рівненської області/ І.В. Гущук, О.Д. Комов//Гігієна населених місць. –Київ.– 2011.- Вип. 58. С.256-260.

Зербіно Д.Д. Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини / Д.Д. Зербіно, І.В. Гущук //Офіційний каталог Першого міжнародного конгресу “Профілактика. Антиейджинг. Україна” Журнал “Ліки України плюс”  -2011 №3(7)- Київ, 2011. - С.26-27.

Зербіно Д.Д. Промислова токсикологія в Україні і міжнародний стандарт ISO 14000:система управління навколишнім середовищем  /Д.Д.Зербіно, І.В.Гущук// “Сучасні проблеми токсикології.”, №5(55)  2011р.-Київ, 2011.- С.42-43.

Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів та якості питної води в сільських та міських поселеннях Рівненської області.
І. В. Гущук

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та її роль в здійсненні державного соціально-гігієнічного моніторінгу.
Г. М. Шевченко, І. В. Гущук , О. Д. Комов

Вірусні гепатити в лікарській практиці. Шахгільдян Й.В., Хоронжевська-Муляр І.С., Мартинюк Г.А.

Радіаційний стан у пізній фазі чорнобильської аварії. Комов О.Д., Кузнецов В.І

Сафонов Р.В., Сидорчук Б.П., Наумчук О.М / Досліждення впливу електромагнітного випроміннювання базових станцій стільникової телефонїї GSM стандарту./ Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси - 2011». Київ. 2011. с.351-353/  

Станкевич Т.В., Сафонов Р.В., Савченко Г.І. / Гігієнічна оцінка навчання дітей з обмеженими інтелектуальними здібностями./Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (сьомі марзєєвські читання, 2011 рік).  

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2010 році / За ред. Колодича П.Д.,Рівне.-2011.- 274с.

Ліхо О.А. Методичні рекомендації з розрахунку індексу рівня ризику, що виникає при забезпеченні населення питною водою /О.А.Ліхо, О.І.Гакало, І.В.Гущук// Розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради НУВГП (Протокол №10 від 28.10.2011р.)-  Рівне, 2011. - 26с.

Гущук І.В. Вивчення впливу навколишнього середовища на стан  здоров`я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ /Методичні рекомендації за ред. І.В. Гущука . Схвалено навчально-методичною радою Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Протокол №5 від 28.09.11)// Рівне, 2011. - 24с.

Гущук І.В. Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти / І.В. Гущук, М.Ю. Антомонов // Конференція з міжнародною участю “МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА: ВІХИ РОЗВИТКУ”. Збірник наукових праць.– Київ, 2011.– С. 53-54.

Гущук І.В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води м.Нововолинськ (Волинської області) /І.В. Гущук, І.А. Борейко //Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження сучасності.”.   - Київ, 2011. - Випуск 1. Частина 2. С.32-33.

Гущук І.В.Еколого-гігієнічга оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності / І.В.Гущук //Вісник НУВГП №4 (52) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.115-124.

Гущук І.В.До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС / І.В.Гущук, Д.В.Лико//Вісник НУВГП №4 (52) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.126-135.

Лико Д.В., Гущук І.В. Оцінка ризику для  здоров`я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини (на прикладі Рівненської області) / Монографія // Рівне: ТМ "Доцент",  2010 р. - 230 с.

Гущук І.В. Паспортизація населених пунктів та оцінка ризиків при      впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу / І.В. Гущук, Д.В. Лико //Міжнародна науково-практична конференція “Національна екологічна політика в контексті Європейської інтеграції             України”: круглий стіл “Довкілля та здоров`я:оцінка екологічних           ризиків”(доповідь) в рамках Міжнародного екологічного форуму     “ДОВКІЛЛЯ 2010”.- Київ, 2010.- С. 212-216.

Гущук І.В. Етапи впровадження соціально-гігієнічного моніторингу в Україні / І.В. Гущук //Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: МЕГУ ім. С.Демянчука. Збірник наукових праць. Вип. VII – Рівне, 2010. С. 80-89

Гущук І.В. Еколого-гігієнічна характеристика та прогноз забруднення атмосферного повітря Рівненської області /І.В. Гущук, М.О. Клименко, В.І. Долженчук // Вісник НУВГП №1 (49) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.1-17.

Ліхо О.Ф. Оцінка забруднення нітратами децентралізованих джерел водопостачання  в Рівненській області / О.А. Ліхо, О.І. Гакало, І.В. Гущук //Вісник НУВГП №1 (49) 2010 р. - Рівне, 2010.- С.106-111.

Гущук І.В. Впровадження паспорту населеного пункту, як початкового етапу державного соціально-гігієнічного моніторингу / І.В. Гущук, М.Ю. Антомонов // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.  (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 46-47.

Шевченко Г.М., Гущук І.В. Державний соціально-гігієнічний моніторинг як складова частина національної безпеки України / Г.М.Шевченко, І.В. Гущук// Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 210-212.

Шевченко Г.М. Гігієнічна оцінка радіаційного забруднення довкілля Рівненської області /Г.М. Шевченко, І.В. Гущук , О.Д. Комов//Гігієна населених місць. –Київ.– 2010.- Вип. 55. С.265-269.

Хоронжевська І.С. /Моніторинг за харчовими продуктами, які містять генетично модифіковані організми/І.С.Хоронжевська, Л.О.Степанюк, Г.М.Шевченко, І.В. Гущук, Р.В.Сафонов // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання).– Київ, 2010.– С. 258.  

Гущук І.В.  Впровадження паспорту населеного пункту, як початкового етапу Державного соціально-гігієнічного моніторингу /І.В. Гущук, Г.М. Шевченко, С.Ф. Грабовський, В.О. Тонконоженко //Матеріали XIII Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств: №1107(доповідь). - Львів, 2010.- С.647.

Лико Д.В. Аналіз викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря Рівненської області з 2000 по 2006 роках і їх прогноз на період до 2011 року/ Д.В. Лико, І.В. Гущук// “Гігієна атмосферного повітря”:Збірка тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвячені 110-й річниці з дня народження Д.М. Калюжного). - Київ, 2010. - С. 45-47.

Гущук І.В. Організаційні засади з оцінки ризику для здоров`я населення від забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту в м.Рівне /І.В. Гущук, О.В. Вознюк, Г.М. Шевченко, О.В. Кулакова//“Гігієна атмосферного повітря”:Збірка тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвячені 110-й річниці з дня народження Д.М. Калюжного). - Київ, 2010. - С. 107-109.

Гущук І.В Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища Рівненської області за період з 2000 по 2006 роки /І.В. Гущук  //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. наук.-практ. конф.молодих вчених (пяті марзєєвські читання)-Київ,2009.-С.73-74.

Станкевич В.В., Гущук І.В.,Антомонов М.Ю., Русакова Л.Т. / Методика оцінки якості навколишнього середовища та його впливу на захворюваність населення на регіональному рівні з урахуванням показників офіційної медичної статистики /Інформаційний  лист // Київ.-2009.-4с.
 
Станкевич В.В., Антомонов М.Ю., Гущук І.В., Русакова Л.Т. / Концепція поетапного створення соціально-гігієнічного моніторингу України /Інформаційний лист // Київ.-2009.-4с.

Лико Д.В. Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області /Д.В.Лико, І.В.Гущук/Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку: матеріали Українського екологічного конгресу 10-11 грудня 2009р. – К.- 2009.- С. 238-241.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2008 році / За ред. Колодича П.Д., Чуба В.І.//Рівне.-2009.- 218с.

Гущук І.В.Закономірності формування стану здоров`я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області /Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спец. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія (медичні науки)// Київ, 2009 -184с.

Гущук І.В. Закономірності формування стану здоров`я сільського населення під впливом факторів навколишнього середовища Рівненської області / Автореф.дис. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спец. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія (медичні науки)// Київ, 2009 -29с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 році / За ред. Колодича П.Д.//Рівне.-2010.-      220с.

Русакова Л.Т  Інформаційний фонд і його обробка в ході проведення соціально-гігієнічного моніторингу /Л.Т. Русакова, С.Л. Пашинська, І.В. Гущук //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 125-річчя О.М.Марзєєва — Київ, 2008.- Вип.8.-С.78-79.

Станкевич В.В. Актуальні питання щодо поводження з відходами та їх утилізацією в Рівненській області / В.В. Станкевич, І.В. Гущук //Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 125-річчя О.М.Марзєєва - Київ, 2008. - Вип.8.-С.84-85.

Гущук І.В. Антропогенне забруднення питної води комунального водопроводу м.Костополя / І.В. Гущук//Гігієна населених місць. –Київ.– 2008.- Вип.52. С.95-99.

Лико Д.В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізацією в Рівненській області /Д.В. Лико, І.В. Гущук //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності-2008.-№5.-С.34-39.

Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоровя респондентів / Соціально-гігієнічний збірник-. За ред. Гущука І.В.-Рівне .-2008.- 32с.

Соціальні індикатори рівня життя населення Рівненської області /Статистичний збірник.- За ред. Мороза Ю.В.-Рівне.-2008.-С.185-200.

Гущук І.В. Еколого-гігієнічні аспекти захворюваності населення Рівненської області /І.В. Гущук//Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф. -Київ.-2006.-Вип.6.-С.101-102.
 
Гущук І.В. Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини /І.Гущук//СЕС.       Профілактична медицина.-2006.-№4.- С.42-45.

Гущук І.В. Якість питної води та захворюваність населення Рівненської області на гострі кишкові інфекції/ І.В.Гущук //Гігієна населених місць. –Київ.– 2004.- Вип.43. С.131-139.

Присяжнюк В.Є.,Доценко В.М., Маремуха Т.П., Шевченко Г.М., Гущук І.В., Климчук М.А. Метод визначення залежності стану здоровя населення від забруднення навколишнього середовища (за даними офіційної статистичної звітності)/Інформаційний  лист // Київ.-2004.-4с.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2002 році / Творчий колектив //Рівне.-2003.- 240с.

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез допов. Наук.-практ. конф.присвяч. до 120-річчя О.М.Марзєєва-Київ, 2003.-Вип.5.-С.56-58.

Гущук І.В. Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в сільських та міських поселеннях Рівненської області /І.В.Гущук //Гігієна населених місць. –Київ.– 2003.- Вип.41. С.30-37.

Сердюк А.М.,  Присяжнюк В.Є., Доценко В.М.,.........Гущук І.В. Захворюваність ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в екологічному аспекті (м.Київ, м.Рівне) /вист. на плен. Засід.//Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України:  наук.-практ. конф.-Київ,2002.

Станкевич В.В. Влияние отвалов фосфогипса ОАО «РОВНОАЗОТ» на окружающую среду региона и перспективы утилизации /В.В.Станкевич, Л.М.Шмаргун, И.В.Гущук // Гигиена населенных мест.-Киев.-1998.-Вып.33. С.121-124.

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ.
А.П.Рєзніков, О.В Бялковський, І.В.Гущук, О.В.Кулакова, І.С.Хоронжевська   

Гущук И.В. Заболеваемость инфарктом миокарда у сельського населения Ровенской области /И.В.Гущук, П.П.Алексейчук //Сборник «Гигиена труда-91, Киев.-1989.

Зербино Д.Д. Инфаркт миокарда у жителей сельськой местности /Д.Д.Зербино, В.Г.Горобчук, И.В.Гущук //Врачебное дело.-1986.- №10.- С.95-96.Події
20-07-2021
Лямбліоз-захворювання брудних рук

25-05-2021
Дисбактеріоз кишечнику

21-05-2021
Обережно з колодязною водою.

19-05-2021
Всесвітній день боротьби з гепатитом


Швидкі посилання
Центр громадського здоров'я МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я України

Облдержадміністрація