Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Санітарно-гігієнічна лабораторія

Завідувач лабораторії: Будинка Наталія Романівна
Тел. 067 548 16 31
Ел. пошта: san-gig.lab_cdc@ukr.net

Санітарно-гігієнічна лабораторія ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ» в структурі випробувальних лабораторій області має в наявності базу для проведення випробувань на органолептичні та фізико-хімічні показники, неорганічні та органічні компоненти:

 • води питної;
 • підземних джерел водопостачання;
 • поверхневих водоймищ;
 • води дистильованої;
 • грунту;
 • атмосферного повітря;
 • повітря закритих приміщень;
 • дезінфекційних засобів;
 • сировини та продуктів харчових;
 • м'яса, м'яса птиці;
 • продуктів м'ясних, м'ясних ковбас, ковбасних виробів, консервів м'ясних, м'ясо-рослинних, молока і молочних продуктів, сирів сичужних, сирів м'яких та сирних виробів, морозива;
 • консервів молочних, майонезу, кулінарних виробів, готових страв, риби мороженої і соленої, консервів рибних, пресервів рибних, зерна, круп, борошна, хлібобулочних виробів;
 • концентратів харчових, цукру і кондитерських виробів, овочів, плодів ягід та продуктів їх переробки, напоїв і продуктів бродіння;
 • меду та продуктів бджільництва;
 • інших продуктів.

Лабораторія проводить:

 • оптико-фізичні вимірювання, дослідження повітря робочої зони;
 • санітарно-хімічні дослідження виробів з полімерних та синтетичних матеріалів, сосок гумових та латексних, дитячих ігор та іграшок, будівельних матеріалів, меблів, одягу, взуття, побутових речей, товарів побутової хімії;
 • парфумерно-косметичної продукції;
 • санітарно-хімічні дослідження залишкової кількості пестицидів та мікотоксинів.

Лабораторія забезпечена необхідними нормативними, організаційно-методичними документами, сучасними засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням sp пройденою ybvb повіркою.

Фонд нормативної документації щорічно оновлюється і складає порядка 2,5 тис. примірників, що дозволяє правильно орієнтуватись в структурі лабораторних досліджень.

Фахівці підрозділу свої професійні знання та практичні навики спрямовують на втілення в життя концепцій державної політики у сфері управління якістю.

Лабораторія атестована у державній метрологічній системі та пройшла акредитацію за ДСТУ ISO/ІЄС 17025.

Незмінними критеріями роботи лабораторії є спроможність виконувати дослідження максимально повного переліку хімічних показників та гарантія досліджень високої якості.

Вода питна Поверхневі водойми Вода дистильована Дезінфекційні засоби Ґрунт
Визначення фотоколориметричним методом:
-каламутності та забарвленості (кольоровості)
-амонію (аміаку)
-нітратів та нітритів
Визначення фотоколориметричним методом:
-каламутності та забарвленості (кольоровості)
-азоту амонійного (аміак, амоній)
-нітратів та нітритів
Визначення вмісту:
-речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом
-сульфатів колориметричним методом
Визначення масової частки:
-активного хлору в дезінфекційних засобах
-хлору в робочих розчинах дезінфекційних засобів
Визначення вмісту:
-аміаку фотометричним методом
-вологості гравіметричним методом
Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом Визначення водневого показника потенціометричним методом   Визначення:
-нітратів іонометричним методом
-хлорид-іонів титрометричним методом
Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом Визначення кількості:
-хлоридів колориметричним методом
- алюмінію колориметричним методом
-аміаку, нітратів, заліза, міді, свинцю і цинку колориметричним методом
  Визначення кількості сульфат-іонів потенціометричним методом
Визначення вмісту:
-жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом
-завислих речовин гравіметричним методом
-кальцію титрометричним методом
Визначення вмісту:
-жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом
-завислих речовин гравіметричним методом
-кальцію титрометричним методом
    Визначення вмісту фосфору фотометричним методом
Визначення титрометричним методом:
-лужності
-водневого показника, рН
Визначення титрометричним методом:
-лужності
-водневого показника, рН
    Визначення водневого показника у водній та сольовій витяжці потенціометричним методом
Визначення вмісту:
-нафтопродуктів гравіметричним методом
-суми солей і сухого залишку гравіметричним методом
-окислюваності титрометричним методом
-поліфосфатів фотометричним методом
-синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом
-сульфатів турбідиметричним методом
Визначення вмісту:
-нафтопродуктів та суми солей і сухого залишку гравіметричним методом
-окислюваності титрометричним методом
-поліфосфатів фотометричним методом
-синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом
-сульфатів турбідиметричним методом
    Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом
Визначення вмісту фтору фотометричним методом Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом     Визначення кількості нафтопродуктів гравіметричним методом
Визначення вмісту титрометричним методом:
-хлоридів
-хлору залишкового
Визначення вмісту титрометричним методом:
-хлоридів
-хімічного споживання кисню
    Визначення вмісту міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно-абсорбційним методом
Визначення вмісту:
-алюмінію, молібдену, заліза, марганцю, міді, нікелю, миш'як та кремнію фотометричним методом
-миш'яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії
-магнію розрахунковим методом
Визначення вмісту:
-молібдену, заліза, марганцю, міді, нікелю, миш'яку та кремнію фотометричним методом
-миш'яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії
-магнію розрахунковим методом
     
Визначення вмісту нафтопродуктів флуорометричним методом Визначення запаху органолептичним методом      
Визначення:
-запаху органолептичним методом
-присмаку органолептичним методом
-калію і натрію сумарно-розрахунковим методом
Визначення фотоколориметричним методом:
-масової концентрації іонів-амонію
-масової концентрації нітрат-іонів
-масової концентрації нітрит-іонів
     
  Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом      
  Визначення вмісту масової концентрації завислих речовин гравіметричним методом      
  Визначення титрометричним методом водневого показника      
  Визначення вмісту:
-масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом
-масової концентрації сухого залишку гравіметричним методом
-масової концентрації сухого залишку гравіметричним методом
-масової концентрації поліфосфатів фотометричним методом
-масової концентрації синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом
-масової концентрації сульфатів турбідиметричним методом
     
  Визначення вмісту масової концентрації фтору фотометричним методом      
  Визначення вмісту масової концентрації формальдегіду фотометричним методом      
  Визначення вмісту титрометричним методом:
-масової концентрації хлоридів
-хімічного споживання кисню
     
  Визначення вмісту:
-масової концентрації заліза загального фотометричним методом
-масової концентрації міді фотометричним методом
-масової концентрації нікелю фотометричним методом
       
  Визначення температури      
Харчові продукти Повітря атмосферне та закритих приміщень Повітря робочої зони та викиди зі стаціонарних джерел забруднення Пестициди Визначення інших хімічних речовин (полімерні матеріали)
Визначення в борошні сирої клейковини гравіметричним методом Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом
Азоту діоксиду електрохімічним методом
Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом та азоту діоксиду електрохімічним методом Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища:
-бенсултапу, бентазону, бромистого метилу та гліфосату методом тонкошарової хроматографії
-2,4-Д методом газорідинної хроматографії
-етилмеркурхлориду, похідних карбамінової кислоти, карбоксину, ленацилу, лінурону та флудіоксонілу методом тонкошарової хроматографії
-таких, що містять у складі мідь, фотометричним методом
-похідних неонікотиноїдів та нітрофенолу методом тонкошарової хроматографії
-синтетичних піретроїдів методом тонкошарової хроматографії та методом газорідинної хроматографії
-пропаргіту методом тонкошарової хроматографії
-ридомілу (металаксилу) методом тонкошарової хроматографії
-похідних сим-триазинів методом тонкошарової хроматографії та методом газорідинної хроматографії
-тарги, тіофанат-метилу, трифлураліну методом тонкошарової хроматографії
-похідних феноксиалканкарбонових кислот методом тонкошарової хроматографії
-фосфорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії та тонкошарової хроматографії
-фюзиладу методом тонкошарової хроматографії
-хлорорганічних пестицидів методом тонкошарової хроматографії та газорідинної хроматографії
Визначення органолептичних показників
Визначення вмісту:
-нітратів і нітритів фотометричним методом
-нітратів іонометричним методом
-гістаміну фотометричним методом
-жиру гравіметричним методом
-жиру методом Сокслета
Визначення аміаку фотометричним методом Визначення аміаку фотометричним методом Визначення вмісту мікотоксинів методом тонкошарової хроматографії:
-афлатоксин B1 -зеаралінон -дезоксинівалеол - патулін
Визначення показника:
-стійкості до поту
-стійкості до слини
Визначення кількості:
-цукру методом гарячого титрування
-хлориду натрію титрометричним методом
-водню пероксиду, аміаку, соди, пероксидази та фосфотази
-густини за допомогою ареометра
Визначення вмісту:
-ангідриду сірчистого фотометричним методом
-ангідриду сірчистого електрохімічним методом
-ангідриду фосфорного фотометричним методом
-ангідриду хромового фотометричним методом
Визначення вмісту:
-ангідриду сірчистого фотометричним методом
-ангідриду сірчистого електрохімічним методом
-ангідриду фосфорного фотометричним методом
-ангідриду хромового фотометричним методом
  Визначення водного показника потенціометричним методом
Визначення кількості:
-вологи гравіметричним методом
-водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом
-загальної золи та золи нерозчинної у 10-відсотковій соляній кислоті гравіметричним методом
Визначення вмісту ацетону Визначення вмісту ацетону   Визначення в рідкому модельному середовищі вмісту:
-бору, міді та кобальту фотометричним методом
-заліза, кадмію, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, цинку і хрому атомно-абсорбційним методом
-миш'яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії
-діоктилфталату, дибутилфталату і диметилфталату фотометричним методом
-формальдегіду, стиролу, миш'яку, метилового спирту та етиленгліколю фотометричним методом
Визначення:
-наявності піску та мінеральних домішок гравіметричним методом
-кислотності та лужності титрометричним методом
-кислотного, перекисного та йодного числа титрометричним методом
-водневого показника потенціометричним методом
Визначення вмісту:
-бензину газохроматографічним методом
-бензолу, толуолу і ксилолу методом газової хроматографії
-бензолу, толуолу і ксилолу фотометричним методом
-заліза, кадмію, кобальту, магнію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку атомно-абсорбційним методом
Визначення вмісту:
-бензину газохроматографічним методом
-бензолу, толуолу і ксилолу фотометричним методом
-заліза, кадмію, кобальту, магнію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку атомно-абсорбційним методом
  Визначення в повітряному модельному середовищі вмісту: -спирту метилового фотометричним методом -фенолу та формальдегіду фотометричним методом -ацетону та аміаку фотометричним методом -етиленгліколю, стиролу та толуолу фотометричним методом
Визначення діастазного числа фотометричним методом Визначення вмісту водню фтористого та водню хлористого фотометричним методом Визначення вмісту водню фтористого та водню хлористого фотометричним методом    
Визначення вмісту:
-свинцю, кадмію, цинку, міді та миш’яку методом інверсійної вольт-амперметрії
-миш'яку фотометричним методом
-жиру за Гербером
-ртуті
Визначення вмісту:
-вуглецю оксиду загальнохімічним методом
-вуглецю оксиду електрохімічним методом
-вуглецю діоксиду
Визначення вмісту електрохімічним методом
-вуглецю оксиду електрохімічним методом
-вуглецю діоксиду
   
Органолептика харчових продуктів Визначення вмісту епіхлоргідрину, етилендіаміну, сірчаної кислоти фотометричним методом Визначення вмісту епіхлоргідрину, етилендіаміну, сірчаної кислоти фотометричним методом    
Визначення калорійності і хімічного складу Визначення вмісту:
-озону фотометричним методом
-пилу гравіметричним методом
Визначення вмісту:
-озону фотометричним методом
-пилу гравіметричним методом
   
Визначення вмісту йодистого калію титрометричним методом Визначення вмісту сажі та сірководню фотометричним методом Визначення вмісту сажі та сірководню фотометричним методом    
Визначення ефективності термообробки в рибі (рибопродуктах), м’ясі тощо Визначення вмісту спиртів:
-етилового, бутилового, метилового та ізопропілового фотометричним методом
Визначення вмісту спиртів:
-етилового, бутилового, метилового та ізопропілового фотометричним методом
   
Визначення вмісту:
-олова і міді фотометричним методом
-консервантів фотометричним методом
Визначення вмісту хлору, фенолу, формальдегіду та фурфуролу фотометричним методом Визначення вмісту хлору, фенолу, формальдегіду та фурфуролу фотометричним методом    
Визначення кількості:
-сухого знежиреного залишку в вершковому маслі гравіметричним методом
-цукру в кондитерських виробах і молочних консервах титрометричним методом
Визначення вмісту фотометричним методом:
- марганцю, хрому та оксиду хрому, цинку та оксиду цинку, свинцю, заліза, їдких лугів та мінерального масла
Визначення вмісту фотометричним методом:
- марганцю, хрому та оксиду хрому, цинку та оксиду цинку, свинцю, заліза, їдких лугів, мінерального масла, ацетальдегіду, уайт-спіриту, бутилацетату, титану, водню ціанистого, трикрезол, вінілацетату, ванадію, міді, нікелю та нікелю у зварювальному аерозолі
   
Визначення рівня пористості хліба Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом    
Визначення наявності фосфатази в ковбасних виробах фотометричним методом Визначення вмісту ртуті фотометричним методом Визначення вмісту ртуті фотометричним методом