Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Лабораторія радіологічних досліджень та інших фізичних факторів

Завідувач лабораторії: Полюхович Дмитро Андрійович 

Тел.067 548 19 81

Ел. пошта: polyhovich@i.ua

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів є самостійним структурним лабораторним підрозділом відділу дослідження фізичних та хімічних факторів Державної установи «Рівненський обласний  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» та відповідає критеріям атестації. Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Підтвердила свою компетентність у проведенні випробовувань відповідно до вимог ДСТУ 1S0/IEC 17025:2006.

Основними напрямками діяльності лабораторії є виконання завдань із забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, а саме:

  • проведенням лабораторних та інструментальних досліджень, вимірювань, випробувань для потреб санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності;
  • проведенням за оплату лабораторних досліджень для громадян, юридичних осіб на їх замовлення згідно із діючим законодавством;
  • проведенням лабораторних та інструментальних досліджень об'єктів навколишнього середовища з метою моніторингу;
  • організаційно-методичною діяльністю (проведення конференцій, семінарів та інших заходів, навчання на робочих місцях методам санітарно-гігієнічних вимірювань);
  • В складі лабораторії працюють 4 фахівці (1 зав лабораторією – лікар-лаборант, 1 лікар з радіаційної гігієни та 2 інженери, 1 лаборант). Забезпечена необхідними засобами вимірювальної техніки для проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

Фахівці лабораторії особливу увагу приділяють охороні здоров’я населення від впливу електромагнітних випромінювань, що виникають у навколишньому середовищі. Досліджуються рівні напруженості електромагнітного поля, поверхневої густини потоку енергії від радіотехнічних об’єктів (базових станцій мобільного зв’язку, радіо- та телевізійних станцій). Також проводяться заміри рівнів напруженості електричного поля від ліній електропередач, підстанцій, пристроїв, що створюють електричне поле. Крім того проводяться математичні розрахунки очікуваних рівнів електромагнітних полів від радіотехнічних об’єктів, складаються та оформлюються санітарні паспорти на радіотехнічні об’єкти. Крім того, фахівцями лабораторії проводяться дослідження рівнів шуму, вібрації, освітленості, параметрів мікроклімату (інтенсивності інфрачервоного опромінення, температури, відносної вологості та швидкості руху повітря).

Дослідження, які проводяться лабораторією.

Позиція Найменування робіт (послуг) Кількість
217 Визначення еквівалентних рівнів
звуку (шумове навантаження) за технологічний цикл
1
218 Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку,
шумове навантаження за робочу зміну та
на територію, безпосередньо прилеглу до
житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо)
непостійних та імпульсних шумів.
1
223 Визначення рівня загальної вібрації або
локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні).
1
223 Визначення рівня напруженості електромаг-
нітного випромінювання, щільності потоку енергії
1
223 Визначення рівня електромагнітного
поля промислової частоти
1
225 Визначення рівня інфрачервоного
випромінювання
1
226 Визначення швидкості руху повітря в
житлових та виробничих приміщеннях
1
226 Визначення вологості повітря в
житлових та виробничих приміщеннях
1
226 Визначення температури повітря в
житлових та виробничих приміщеннях
1
227 Визначення рівня освітленості 1
229 Складання санітарного паспорта на
радіотехнічний об'єкт (передавач та антена)
1