Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

Завідувач лабораторії: Хапіцька Лідія Василівна
Тел. 067 548 16 08
Ел. пошта: labonises@ukr.net

Лабораторія ОНІ створена в 1964 році у складі відділу особливо небезпечних інфекцій. Працює, як окремий структурний підрозділ ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ», тісно пов’язаний з епідеміологічною службою області, іншими структурними підрозділами та відомчими службами.

Основним завданням лабораторії є виявлення циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій, в т.ч. тих, що спроможні викликати природно-вогнищеві захворювання та організація постійної готовності лабораторної бази до здійснення заходів в умовах біотероризму з проведенням індикації біологічно вражаючих агентів.

Для проведення лабораторних досліджень лабораторія забезпечена приладами, обладнанням, засобами вимірювальної техніки, засобами індивідуального захисту, автомобілем з необхідним устаткуванням для мобільної доставки матеріалу, живильними середовищами та імунобіологічними препаратами.

Спеціалісти лабораторії пройшли цикл тренінгових навчань, організованих компанією «Блек енд Вітч» в рамках виконання проекту «Зменшення біологічної загрози в Україні», донором якої виступив Уряд США через Міністерство оборони США, навчання в Українському науково- дослідному протичумному інституті ім. І.І.Мечнікова (Одеса) та курсову підготовку на базі медичних Академій післядипломної освіти – Київської та Харківської, а також Рівненського базового медичного коледжу.

Лабораторія ОНІ є обласним навчально-методичним центром з лабораторної діагностики особливо небезпечних інфекцій.

Лабораторія має дозвіл на роботу із збудниками ІІ групи патогенності, виданий Центральною режимною комісією МОЗ України.

Лабораторія атестована МОЗ України на право виконання заявлених досліджень.

Діяльність лабораторії та номенклатура досліджень регламентовані пакетом нормативних документів, в т.ч. ДСП 9.9.5.-080-2002 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», ДСП 9.9.5.-035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності», які передбачають проведення бактеріологічних, мікроскопічних, біологічних, імуносерологічних досліджень матеріалу, підозрілого на зараження особливо небезпечними інфекціями - холерою, бруцельозом, туляремією, сибірською виразкою, лептоспірозом, лістеріозом, еризипелоїдом, сапом, меліоїдозом, псевдотуберкульозом та кишковими ієрсиніозами, іксодовим кліщовим бореліозом (хворобою Лайма), ендемічним висипним тифом та хворобою Бриля, гарячкою Ку, ботулінічними токсинами.

Лабораторія проводить дослідження польового, клінічного та секційного матеріалів.

Проводяться планові лабораторні дослідження та лабораторні дослідження, що виконуються за плату.

Організація досліджень на холеру

 • виконує діагностичні дослідження матеріалу від хворих, вібріоносіїв, перехворілих та померлих з підозрою на холеру осіб, а також планові дослідження проб із об’єктів навколишнього середовища;
 • ідентифікує культури вібріонів, виділені підвідомчими лабораторіями;
 • надає інформацію про виділені культури холерних вібріонів не О1 в лабораторію ОНІ ДЗ “Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України;
 • у випадку виявлення культур холерних вібріонів О1, О139, незалежно від об’єкта виділення та культур інших серогруп, виділених від хворих, передає їх в лабораторію ОНІ ДЗ “Український центр з контролю та монітирингу захворювань МОЗ України;
 • контролює діяльність підвідомчих мікробіологічних лабораторій, що мають дозвіл на роботу з ІІІ-ІV групами патогенності мікроорганізмів та досліджують матеріал від хворих з гострими кишковими інфекціями та проби з об’єктів навколишнього середовища в об’ємі передбаченому для відповідного типу території, надає ім методичну допомогу з питань лабораторної діагностики холери.

Організація досліджень на сибірську виразку

Лабораторному дослідженню на сибірку підлягає матеріал:

 • від хворих людей і трупів, якщо діагноз не виставлено прижиттєво, а підозра виникла в процесі аутопсії;
 • патологічний матеріал від тварин;
 • сировина тваринного походження;
 • корми;
 • проби грунту з території випасу тварин, місць їх утримання, випадання, захоронення;
 • ода відкритих водойм;
 • інші об’єкти навколишнього середовища, в тому числі змиви з поверхонь, інструментів, предметів догляду за хворими людьми і тваринами.

Організація досліджень на туляремію

Дослідженню на туляремію підлягає:

 • матеріал від хворого;
 • носії інфекції – дрібна ссавці(в основному гризуни);
 • переносники – членистоногі (в основному кліщі) та інші комахи;
 • гідробіонти;
 • об’єкти навколишнього середовища – пелетки (погадки) хижих птахів, послід наземних тварин, вода відкритих водойм, зерно, солома, полова, гнізда гризунів, муміфіковані трупи гризунів, тощо;
  Організація досліджень на бруцельоз
 • проводяться імуносерологічні дослідження зразків крові від хворих;
 • матеріал із епідеміологічного вогнища бруцельозу з об’єктів навколишнього середовища.
  Організація досліджень на лептоспірозж

Матеріал для дослідження від людей:

 • спинно-мозкова рідина;
 • сеча на різних етапах захворювання;
 • при летальних випадках – секційні проби печінки, нирок;
 • матеріал із навколишнього середовища – гризуни, вода.

Перелік робіт і послуг, які виконує і надає лабораторія особливо небезпечних інфекцій 

Вид дослідження РА (реакція аглютинації) РНГА (реакція непрямої гемагглютинації) РЗК (реакція зв’язування комплементу) РМА (реакція мікроаглютинації) ІФА (імуноферментний ана ліз) Всього:
  Серологічно            
1 Псевдотуберкульоз           79,98 комплексне дослідження
Кишковий ієрсініоз О3              
Кишковий ієрсініоз О9              
2 Туляремія кров'яно-крапельна р-я - РА         92,82 комплексне дослідження
3 Бруцельоз Хеддельсона  - Райта         92,82 комплексне дослідження
4 Висипний тиф  Провачека         165,54 комплексне дослідження
5 Лептоспіроз           185,77
6 Кліщовий бореліоз (хвороба Лайма)           94,52
7 Ку-гарячка           47,27
  Бактеріологічно            
№п/п Назва збудника Об'єкт дослідження </th            
1 Виявлення: легіонел бруцел лістерії ієрсінії Харчові продукти, продовольча сировина, інші об'єкти середовища життєдіяльності людини              
2 Ідентифікація м/о роду: Jersinia Vibrio Leptospira Brucella              
3 Визначення ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах              
4 Виявлення збудника сибірки              
5 Виявлення лептоспір Вода водоймищ господарського-питного та культурно-побутового водокористування            
6 Виявлення збудників природно-осередкових інфекцій: туляремії лістеріозу еризипелоїду ієрсініозів Польовий матеріал            
7 Бактеріологічне дослідження із застосуванням імунофлуоресцентної мікроскопії