Рівненський центр контролю та профілактики хвороб

Радіологічна лабораторія

Завідувач лабораторії: Полюхович Дмитро Андрійович
Тел. 067 548 19 81
Ел. пошта: radiologses@ukr.net

Радіологічна лабораторія відділу досліджень фізичних та хімічних факторів державної установи “Рівненський обласний  центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров'я України" відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Лабораторія виконує роботи для юридичних та фізичних осіб на договірних засадах у межах галузі атестації. Лабораторія забезпечена необхідними умовами щодо виконання вимірювань, випробувальним обладнанням, допоміжним обладнанням, контрольними джерелами іонізуючого випромінювання, організаційними, нормативними і методичними документами, які необхідні для виконання вимірювань відповідно до галузі атестації, та іншими матеріально-технічними ресурсами — засобами зв'язку, обладнанням, які відповідають виробничим завданням, повірені та атестовані.

Фахівцями лабораторії проводяться вимірювання:

  • рівнів вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчовій сировині, продуктах харчування та питній воді;
  • альфа, бета, гама та рентгенівського випромінювання на об”єктах з відкритими та закритими джерелами іонізуючого випромінювання;
  • сумарної альфа та бета-активності води питної;
  • питомої активності природних і штучних радіонуклідів в будівельних матеріалах, деревині та продукції з деревини, торфі, картонно-паперовій продукції, глиняному, скляному та порцеляно-фаянсовому посуді, мінеральних барвниках та глазурі;
  • потужності поглиненої (експозиційної) дози зовнішнього гама-випромінювання та еквівалентна рівноважної об'ємна активність (ЕРОА) радону-222 в повітрі приміщень будинків, що експлуатуються та новозбудованих;
  • потужності поглиненої (експозиційної) дози зовнішнього гама-випромінювання та щільності потоку бета- частинок в металобрухті.

Для отримання додаткової інформації щодо проведення досліджень звертатися за телефоном 097-86-08-273.

Перелік послуг

Визначення питомої активності природніх та штучних радіонуклідів у продуктах харчування, будівельних матеріалах, об`єктах навколишнього середовища та інш.:
-штучних (Цезію-137), природніх (торію-232, радію-226, калію-40) з використанням гамма-спектрометрів
-стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів
Визначення питомої сумарної альфа-, бета-активності води радіометричним методом
Дозиметричні вимірювання:
-Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці
-Вимірювання рентгенівського випромінювання в одній точці
Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами
Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці
Підготовка паспорта радіаційної якості, радіаційного сертифіката